Work Based Learning Courses

This course is designed for all learners to develop their understanding of Welsh language and culture.  This course covers some basics in Welsh language and covers history of Welsh language and culture.  If you would like to develop your linguistic skills further, please see the links at the bottom of the course which show links to additional resources.

Mae'r cwrs hwm wedi ei ddylunio ar gyfer pob dysgwr i ddatblygu eu dealltwriaeth o'r Gymraeg a diwylliant Cymru.  Mae'r cwrs yn gynnwys gwybodaeth sylfaenol am hanes a diwylliant Cymru.  Os oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu'r Gymraeg ym mhellach, edrychwch ar y cysylltiadau ar waelod y dudalen.

Professional Cookery Level 2

Hairdressing

Work Based

Crosskeys

Work Based

Hairdressing Level 2, Crosskeys

Work Based

Hairdressing Level 2, Crosskeys